Trittico - najważniejsze informacje

15 kwietnia 2020

Trittico to lek, którego substancją czynną jest chlorowodorek trazodonu. Ma on właściwości przeciwdepresyjne. Zalicza się go do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, mamy jednak w jego wypadku do czynienia również z antagonistą receptorów 5-HT2. Nie jest to bez znaczenia, właśnie uaktywnienie tych receptorów odpowiada przecież często za pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, lęk oraz zaburzenia w sferze seksualnej.

Jak stosować Trittico?

Jednym z pytań szczególnie często zadawanych przez pacjentów jest pytanie o to, jak szybko zacznie działać lek, który przyjmują. W tym przypadku jest to tydzień liczony od chwili inauguracji terapii. Lek zapisywany jest przede wszystkim tym pacjentom, w których zostały zdiagnozowane stany depresyjne o zróżnicowanym podłożu. Jego dawkowanie nie zawsze jest takie samo. Uzależnia się je od wieku pacjenta, jego wagi, intensywności choroby oraz ogólnego stanu zdrowia. Przyjmuje się przy tym, że pacjent rozpoczynający przyjmowanie leku w warunkach domowych, powinien rozpocząć od dawki wynoszącej od 75 do 150 mg stopniowo ją zwiększając. Jeśli terapia jest inaugurowana w trybie szpitalnym, dawka początkowa może być wyższa. Lek może być stosowany niezależnie od posiłku. Na tabletkach można zresztą znaleźć linie podziału, co sprawia, że problemem przestaje być podzielenie jednej z nich na trzy równe dawki. Lek powinien być przyjmowany wieczorem, producent nie precyzuje jednak, na ile godzin przed snem tabletka powinna być podana pacjentowi.

Z ważnym pytaniem konfrontowani są także ci pacjenci, którzy dostrzegają, że lek przynosi spodziewane rezultaty. Trudno nie zastanawiać się wtedy, czy nie uzasadnia to przerwania terapii. Warto więc pamiętać o tym, że, bez względu na okoliczności, o kontynuowaniu albo przerwaniu terapii decyduje nie pacjent ale lekarz. Ulotka wskazuje przy tym, że leczenie powinno trwać przynajmniej miesiąc, a zakończenie przyjmowania leku musi bazować na ściśle określonych zasadach. Początkowo należy więc zmniejszać dawkę tak, aby możliwe było stopniowe odstawianie leku.

Co ze skutkami ubocznymi?

Gdy lek Trittico zaczyna działać, zadaniem lekarza jest stopniowe zwiększanie jego dawki. Lek ma działanie przeciwdepresyjne, a to w szczególny sposób uczula przed podwyższaniem dawki bez konsultacji ze specjalistą. Po przyjęciu zbyt dużej dawki zalecane jest poinformowanie o tym lekarza.

Trittico i ciąża

Stosowanie leku u ciężarnych jest możliwe jedynie po dokładnej analizie skutków ubocznych charakterystycznych nie tylko dla samej ciężarnej, ale i dla płodu. Nie ma tu jednoznacznych ograniczeń, choć przy kontynuowaniu terapii aż do porodu wskazane jest otoczenie noworodka szczególną opieką.

Czy można karmić piersią?

Znajdująca się w leku substancja czynna przenika do pokarmu matki, konieczne jest więc podjęcie decyzji na temat tego, czy lepszym rozwiązaniem będzie zawieszenie terapii, czy też rezygnacja z karmienia piersią przez matkę i kontynuowanie leczenia.

Co z alkoholem

Lek Trittico nie może być łączony z alkoholem.

image

Redakcja

kobieceprawdy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz